De krapte op de arbeidsmarkt duurt voort. Veel bedrijven hebben nog elke dag te maken met onderbezetting. Hierdoor zijn lange levertijden aan de orde van de dag en blijven werknemers langdurig onder druk staan, met alle gevolgen van dien. Dan vind ik het toch bijzonder om te ervaren dat er extra initiatieven opgestart moeten worden om 50-plussers aan de slag te krijgen. Ik heb vorig jaar zelf Abraham gezien en behoor dus ook tot deze groep. Des te meer vind ik het een bijzondere gewaarwording dat we blijkbaar minder in trek zijn bij werkgevers; juist in de huidige arbeidsmarkt.

Misvattingen over 50-plussers
Waar zit dat dan in? Wat maakt dat werkgevers deze groep regelmatig uitsluiten voor het invullen van hun vacatures? Onderzoek wijst uit dat velen van hen het beeld hebben dat deze kandidaten zijn vastgeroest, niet welwillend zijn en voor een hoger ziekteverzuim zorgen. Het tegendeel is waar. Deze groep is in alle opzichten juist enorm bereidwillig ten aanzien van werkethos en leergierigheid en, niet te vergeten, zeer waardevol qua kennis en ervaring. En het verzuim is juist veel minder dan bij de jonge generatie. Bovendien brengen ze een loyaliteit en stabiliteit met zich mee waar elke organisatie bij gebaat is. Ze staan immers te trappelen om nog 10 tot 15 jaar aan de bak te gaan. De kans dat ze die tijd vol passie aan de slag blijven bij één organisatie is aanzienlijk groter dan bij generatie Z. Hierdoor is het rendement op de investering van het bijscholen van 50-plussers dan ook beduidend beter dan bij jonge werknemers.

Oproep
Ik wil dan ook graag een lans breken voor deze waardevolle groep en alle Achterhoekse bedrijven uitdagen om ook hen serieus te overwegen voor de vacatures. Het zou namelijk een groot deel van jullie uitdagingen oplossen. Mede daarom ben ik buddy geworden in het Noaberschap Buddyprogramma. Een mooi initiatief van  Werkgeverservicepunt Achterhoek, waarin werkgevers uit de regio de 50-plus werkzoekenden adviseren en hun netwerk benutten om een baan te vinden.

Objectief beoordelen
Intern trainen wij onze intercedenten om kandidaten – na een persoonlijk intakegesprek – objectief te beoordelen op basis van kennis, ervaring, vaardigheden en talenten en dus nooit op leeftijd. Maar uiteraard blijft het altijd mensenwerk. Daarom zitten we momenteel in een pilottraject voor de implementatie van een tool die ons gaat ondersteunen om kandidaten onbevooroordeeld te werven. Met behulp van ‘game-based assessments’ worden kandidaten hierin objectief beoordeeld – op basis van de meest voorspellende aspecten voor succes – zonder enige vooroordelen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en we kunnen niet wachten om dit in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Sander Kolkman
Directeur Seesing Flex