[Persbericht]

TERBORG – Veel scholen en opleidingsinstituten moeten dit jaar noodgedwongen online open dagen houden om jongeren te helpen bij hun school- of beroepskeuze. Bij AT Techniekopleidingen in Terborg worden echter vier dagen georganiseerd waarop een coronaproof voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden. Leerlingen en ouders kunnen dan kennismaken met het opleidingsaanbod en een kijkje nemen.

“Onze voorlichtingsbijeenkomsten worden volgens een strak protocol georganiseerd en we houden ons strikt aan de coronaregels”, vertelt directeur Mike Broekhuizen.

Maximaal 30
De opzet is eenvoudig. “We gaan in groepen met maximaal 30 personen door beide gebouwen heen. Die groepen worden hier en daar gesplitst om een korte presentatie bij te wonen in een ruimte die groot genoeg is om anderhalve meter afstand te houden en goed te ventileren is.” Om zoveel mogelijk geïnteresseerde leerlingen de kans te geven om de bijeenkomsten bij te wonen mag er per leerling slechts één begeleider meekomen.

De voorlichtingsdagen zijn met name bedoeld voor vmbo leerlingen die in het derde of vierde leerjaar zitten en op zoek zijn naar een vervolgopleiding in de techniek. “Leerlingen die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Dienstverlening en producten (D&P) volgen of de theoretische leerweg (TL) of de gemengde theoretische leerweg (GTL). Ook mavo leerlingen zijn van harte welkom.”

Techniek heeft de toekomst
Kiezen voor een baan in de (metaal)techniek is helemaal zo gek nog niet. “Er is behoefte aan jonge medewerkers, die goed geschoold zijn en klaar zijn voor de toekomst”, vertelt praktijkopleider Eckhard Gramentz. “Bij AT Techniek bieden we opleidingen in verschillende vakgebieden, zoals mechatronica, precisietechniek en metaalbewerken. Allemaal opleidingen die passen bij deze tijd.”

AT Techniekopleidingen werkt nauw samen met het bedrijfsleven in de regio, het Graafschap College en de regionale VMBO scholen. “We vullen elkaar aan waar dat noodzakelijk is. Op die manier is een goede opleidingen gegarandeerd .”

Verlengstuk bedrijven
“AT Techniek is in feite het verlengstuk van het bedrijfsleven. Wij ontzorgen technische bedrijven op het gebied van personeelsaanname. Dat is onze kracht. We doen dat door onze opleidingen op een bedrijfsmatige manier in te vullen. Op die manier ontdekken leerlingen al vroeg hoe het dagelijkse werk eruitziet. Het zijn geen schooldagen maar ‘grote mensen dagen’ en dat wordt door onze studenten goed gewaardeerd.”

Daarbij richt het opleidingsinstituut zich op maatwerk. “De juiste student plaatsen bij het best passende bedrijf, dat is ons doel. We kijken daarbij verder dan alleen de vakmatige kant maar hechten ook veel waarde aan een goede match tussen stagebegeleiders, praktijkopleiders en studenten. Dan is werken namelijk ook leuk.”

Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat studenten weten wat ze kunnen en wat ze willen. Daarvoor zijn de voorlichtingsbijeenkomsten mooie startmomenten. “Ook buiten deze bijeenkomsten zijn ouders en geïnteresseerde studenten altijd welkom, op afspraak.”

Een leven lang leren en ontwikkelen
De voorlichtingsbijeenkomsten zijn deze keer wat meer gericht op de jeugd, maar bij AT Techniek kan zowel jong als oud terecht voor een technische opleiding. “Bij ons kun je een leven lang leren en jezelf ontwikkelen”, legt Broekhuizen uit. “We geven om-, bij- en herscholingen, diverse las- en andere cursussen en dat kan ook in de avonduren.”

De ‘coronaproof voorlichtingsbijeenkomsten’ worden gehouden op 22 en 26 februari en op 1 en 5 maart. Elke keer tussen 17.00 uur en 19.00 uur. “Iedereen kan voor de avondklok weer thuis zijn”, volgens Broekhuizen. Aanmelden is verplicht en kan via de website www.atopleidingen.nl/voorlichting.