[Persbericht]

Montferland heeft binnenkort een nieuw Broodfonds. Voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben, is dit solidaire vangnet voor en door ondernemers bedacht. Hierin steunen zij elkaar bij ziekte met schenkingen. Het nieuwe Broodfonds heeft nog plaats voor zelfstandigen uit de omgeving.

Bestuursleden Johan Ellen en Jantien Broere staan in de startblokken. Johan Ellen: “ Ik word erg blij van het principe van het Broodfonds. Je kent elkaar of, voor zover dat nog niet het geval is, leer je elkaar kennen op de bijeenkomsten. Je weet dus wie je steunt of door wie je wordt gesteund: ondernemers uit je eigen (werk)omgeving.” 

Noaberschap

Ook bestuurslid Jantien Broere is verheugd met het nieuwe Broodfonds: “Ik vind het Broodfonds een prachtig voorbeeld van modern Noaberschap, op laagdrempelige wijze kunnen lokale ondernemers iets regelen voor arbeidsongeschiktheid. Het is een bewezen concept en ik raad het iedere ondernemer aan. ”  

Vertrouwd principe
Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken, blijft van henzelf.

Sterk netwerk

In Nederland zijn sinds 2011 al meer dan 610 Broodfondsen opgericht door meer dan 27.400 zelfstandigen. Het uitgangspunt van alle Broodfondsen is elkaar helpen als het nodig is. In een Broodfonds kennen deelnemers de mensen die zij steunen. Zij maken samen een aantal basisafspraken, die het eenvoudig en betaalbaar houden. Zij organiseren daarvoor jaarlijks een paar bijeenkomsten. Met regelmaat ontstaan er mooie zakelijke initiatieven in Broodfondsen.

Nieuwsgierig?

Een Broodfonds is er voor ondernemers met en zonder personeel, met VOF of BV en voor allerlei beroepen. Wil je meer weten over of meedoen met Broodfonds Montferland? Mail dan naar het bestuur: bestuur.montferland@broodfonds.nl

Meer informatie en het laatste nieuws zijn te vinden op www.broodfonds.nl, twitter.com/broodfonds op www.facebook.com/broodfonds en via #broodfonds