Samenwerken en omzien naar elkaar (naoberschap) vormen belangrijke pijlers in de Achterhoekse cultuur. Dat zie je overal terug. Zo is er de Achterhoek Board, waarin ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samenwerken aan de ruimtelijk-economische agenda voor de regio. Maar ook op allerlei andere gebieden worden de handen ineen geslagen. Denk aan het Cultuur- en Erfgoedpact, Achterhoek Food en Achterhoek in Beweging.

Ook Achterhoek Toerisme ontleent zijn bestaansrecht aan de samenwerking met ondernemers en overheden. We bepalen ons beleid in overleg met deze stakeholders. Daarbij merken we dat we elkaar versterken: het geheel is meer dan de som der delen. Daarnaast hebben we het voorrecht om elke dag samen te werken met al die campings, restaurants, hotels, musea en andere bedrijven die onze regio zo bijzonder maken. Wat me steeds weer positief verrast, is dat ondernemers hier altijd bereid zijn om elkaar te helpen. Ze kijken verder dan hun directe bedrijfsbelangen, maar overzien de belangen van de regio als geheel. Dat bewonder ik zeer.

Dan heb ik het nog niet eens gehad over al die vrijwilligers die op allerlei gebieden actief zijn. Je onbezoldigd inzetten voor je eigen dorp, buurt, school of vereniging is een sterk staaltje naoberschap. Zonder al die vrijwilligers kan onze samenleving eigenlijk niet functioneren. Van essentieel belang dus!

Soms denk ik weleens dat we in de Achterhoek zo gewend zijn geraakt aan succesvol samenwerken, dat we de kracht daarvan voor lief nemen. Maar laten we ervoor waken om er lichtzinnig mee om te springen, bijvoorbeeld als er ergens geld bespaard moet worden. Dit om te voorkomen dat bij de minste of geringste tegenslag zomaar de stekker uit een samenwerking kan worden getrokken, welke dan ook. Want dat heeft enorme consequenties voor de hele regio.

Ik zou willen oproepen om niet puur naar de kosten te kijken, maar ook naar de opbrengsten. En dan heb ik het niet alleen over de opbrengsten die je in euro’s kunt uitdrukken, maar ook over zaken als saamhorigheid, culturele ontwikkeling en welbevinden. Kortom, over al die zaken die een samenleving een samenleving maken. Met iets wat zó verweven zit in je dna, moet je niet achteloos omspringen. Laten we al die mooie samenwerkingen in onze regio koesteren en waar het kan verder uitbouwen. Daar plukken we in de toekomst met z’n allen de vruchten van.

Manuel Hezeman
Directeur Stichting Achterhoek Toerisme