Redactie
Ceciel Bremer (coördinator)

E-mail: redactie@deachterhoeksecourant.nl
Telefoon: 06-15 44 53 41 (Ceciel Bremer)
Facebook: De Achterhoekse Courant

Medewerkers De Achterhoekse Courant:
Maurits van Aalst, Feikje Breimer, Ceciel Bremer, Janette van Egten, Dies Goorman, Willy Hermans, Walter Hobelman, Sabine ten Holder, Marcel Houwer, Bob de Jong, Gijs Jolink, Gerrit Kempers, Gerard Menting, Marian Oosterink, Harry Pastoor, Natasja Scheerder, Luuk Stam, Miriam Szalata, Patrick Verheij, Melisa Verheijen, Henk Waninge, Rob Weeber, Nico Wissing en Eveline Zuurbier.

Vormgeving
Achterhoek Nieuws, Nick Oostendorp

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl


Auteursrecht
Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. De Achterhoekse Courant wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.