[Doetinchem ]

De medewerker aan de kassa van de Mini Manna supermarkt aan de Bilderdijkstraat pakt een stapeltje kaartjes, met naam en pasfoto, uit een bakje. “Kijk”, zegt hij, “deze mensen zijn er de vorige week bijgekomen. De weken ervoor ook al zoveel. Zo’n zeshonderd mensen staan nu ingeschreven.”

Tekst en foto: Josée Gruwel

Dominee Henk Makkinga van de Catharinakerk en Henk Dijk, voorzitter van de diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD), verbazen zich hier niet over.

Uit het ‘Armoede-onderzoek 2019’, waarbij hulpverlening door kerkelijke organisaties in kaart wordt gebracht door Knooppunt Kerken en Armoede, blijkt dat kerken en diaconale organisaties landelijk fors bijdragen aan armoedebestrijding. Ondanks krimp van de kerk zijn er de laatste drie jaar meer aanvragen geweest en blijft de investering in geld en uren op peil. De cijfers zijn indrukwekkend: kerken besteden doorgaans per jaar ruim veertig miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Als de tijd van vrijwilligers ook zou worden meegerekend, verdubbelt het bedrag. Hoe definieer je armoede?

Wanneer ben je arm?
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was een op de twaalf huishoudens in 2017 arm. Zo’n 1,1 miljoen mensen leefden onder de lage inkomensgrens: 1.040 euro per maand voor een alleenstaande, 1.380 euro voor een alleenstaande ouder met een kind en 1.960 euro voor ouders met twee kinderen.
In de uitgave behorende bij het ‘Armoede-onderzoek 2019’ is te lezen dat armoede nogal eens samengaat met werkloosheid, schulden en/of ziekte, en dat verslaving, vereenzaming, criminaliteit en/of dak- en thuisloosheid op de loer liggen.

Aankloppen bij een kerk
Schulden en een langdurig laag inkomen blijken de meest voorkomende redenen waarom mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen zijn het vastlopen bij loketten van instanties, het moeite hebben met ingewikkelde formulieren en terugvordering van toeslagen. De overheid is daarmee ook veroorzaker van problemen, wordt in het onderzoek geconcludeerd. “Daardoor komt het dat de diaconie voor een deel de bezemwagen van de overheid is,” aldus Makkinga en Dijk.
Maar wat is een diaconie precies?

‘Geloof verdeelt, maar diaconie verbindt’


Een helper zijn daar waar geen helper is
Een diaconie is een rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente die zich bezighoudt met armoede. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk. Het bestuur ervan is, althans bij de protestantse kerk, in handen van het College van Diakenen. De Protestantse Gemeente Doetinchem telt 21 diakenen. Ze werken vrijwillig.
Makkinga: “De diaconie is de club mensen die een eindje met je meeloopt, faciliteert en je daarna weer loslaat. We zijn een helper daar waar geen helper is. In Doetinchem gaat het om ruim vijfduizend mensen die armoede kennen. De benodigde gelden voor hulp komen uit de zondagcollecte, giften, eigen vermogen en liquide middelen. In 2019 is er aan armoedebestrijding zo’n tachtigduizend euro uitgegeven. Elk jaar is dat bedrag hoger.”

Drie aandachtsvelden
Dijk: “We kennen drie aandachtsvelden: hulp ver weg, hulp dichtbij en de laagdrempelige kerk. Bij hulp ver weg doen we mee aan wereldwijde projecten van ‘Kerk in Actie’. Zo gaat een groep van zo’n 25 jonge mensen in juli drie weken naar Ecuador om namens World Servants Doetinchem te helpen met de bouw van een cacaoverwerkingscentrum, waardoor boeren in die regio geholpen worden met hun fairtrade product. Het tweede aandachtsveld is hulp dichtbij. Dit is een groeiend aandachtsveld. Het gaat om hulp hier in de stad, aan mensen met schulden, dak- en thuislozen, eenzamen, vluchtelingen, ex-gedetineerden. Soms ook helpen we een organisatie. Bij aandachtspunt drie organiseren we activiteiten voor mensen die behoefte hebben aan een gesprekje, zoals een inloop met koffie in het Dijkhuis, en uitjes voor ouderen.”

Hart voor de medemens
Om hulp zo goed mogelijk te stroomlijnen hebben diaconieën van zes Doetinchemse kerken – Maria Laetitia Parochie, Protestantse Gemeente Doetinchem, Baptistengemeente, Pinkstergemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk en Volle Evangeliegemeente – zich in 2016 verenigd in het Diaconaal Platform Doetinchem (DPD). Het platform zoekt gerechtigheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede en/of sociaal isolement. Partners hiervan zijn Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Stichting Present Doetinchem en het Leger des Heils. Dijk: “Geloof verdeelt, maar diaconie verbindt. We weten elkaar te vinden en kunnen hierdoor nog efficiëntere hulp bieden.”

Meer lobbyen
Dijk en Makkinga zijn ervan overtuigd dat er vanuit de kerken landelijk meer gelobbyd moet worden om armoede tegen te gaan. Makkinga: “Vanuit de kerken is er grote maatschappelijke betrokkenheid. We moeten meer ons gezicht laten zien als het gaat om armoede, naar de politiek bijvoorbeeld.” Dijk: “Neem alleen al het probleem van de sociale woningbouw. Als diaconie denken we ook over oplossingen. Kunnen we misschien Tiny Houses bouwen?”

“We zijn er voor de hele stad en je hoeft echt niet bij een kerk te horen. Als je hulp nodig hebt, bel! Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met een vertrouwenspersoon. Aan de hand daarvan kunnen we onze deskundigheid inzetten om je te helpen.”

Hulp vragen
Voor acute hulp: bel 06-337 471 79. Voor info: www.diaconaalplatform-doetinchem.nl en www.pg-doetinchem.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.