[Lichtenvoorde]

De 22-jarige Ebbe Wienholts stopte onlangs met zijn studie Bedrijfskunde om een adviesbureau in bitcoin en andere cryptobeleggingen te beginnen. Zijn beslissing baarde in eerste instantie zorgen bij zijn ouders: ‘Geen diploma, geen startkwalificatie’. “Ze leren mijn keuze elke dag beter begrijpen”, zegt hij zelfverzekerd met een vriendelijke lach.

Tekst en Foto: Eveline Zuurbier

Zijn besluit nam hij heel zelfbewust. “Ik wilde me niet langer gedwongen voelen verouderde methodes aan te leren van eveneens te leven in een verouderd financieel-economisch systeem. Met mijn eigen bureau Wienholts Crypto Charting wil ik bijdragen aan een nieuwe economie die opgebouwd wordt met behulp van deze nieuwe monetaire technologie. Bitcoin en andere cryptovaluta brengen nieuwe, betere perspectieven om een toekomst op te bouwen. Op de opleidingen en bij mensen, ondernemers en zelfs in de financiële wereld is er veel scepsis over dit nieuwe financiële systeem”, zegt de jonge Lichtenvoordenaar.

Vorig jaar rond deze tijd zou de derdejaarsstudent in de collegebanken zitten van de Hogeschool van Amsterdam voor een verdieping in zijn studie, de minor Beleggen. Hij zou dan dicht bij de AEX op het Damrak zitten, de grote financiële handelsbeurs van Nederland,  bekend van de beelden in de ochtendjournaals waarmee heel Nederland ontwaakt. Aanvankelijk ziet Ebbe de minor als een buitenkans. Reeds vanaf de middelbare school besteedt hij een groot deel van zijn vrije tijd aan boeken lezen over de financiële aspecten van de economie en leest hij veel over de geschiedenis van geld en het financiële systeem. Hij luistert podcasts, kijkt veel filmpjes. Sinds 2018 laat hij zich uitdagen in bitcoin te beleggen en volgt hij de wereldhandel, waarmee hij zijn kennis verrijkt.

Opbouwen nieuwe wereld

Als door de coronapandemie de Hogeschool van Amsterdam het normale studieblok Beleggen wijzigt, loopt dat uit op een teleurstelling. “Er bleef niet veel van over dan thuis vanaf een computerscherm de stof doornemen,” vertelt hij, “terwijl ik via YouTube en onlinecursussen de beste ‘docentadviseurs’ in huis kan halen.”

De periode thuis studeren in een studentenhuis in Arnhem bevestigt Ebbes andere denkbeeld over de wereld: hij stopt met zijn studie. Hij wil zich volledig focussen op de, in zijn ogen, nieuwe financiële wereld die volgens hem wordt opgebouwd in cryptocurrencies. Geld ontwaardt. Overheden kunnen niet blijvend geld in de economie stoppen en daarmee de volgende generatie met een enorme schuldenlast opzadelen, vindt hij. Ons monetaire systeem heeft vernieuwing nodig. Bitcoin kan de wereld verbeteren. Ebbe is daarvan overtuigd. “De kredietcrisis in 2008 is nooit opgelost. Het instorten van het systeem is voorkomen door nog meer schulden te maken door geld bij te drukken. Geld wordt zo minder waard en dat is geen oplossing. Je ziet dat mensen uit dit geldsysteem vluchten en hun vermogen proberen te beschermen door in schaarse middelen te investeren, zoals huizen, goud, zilver, aandelen en/of bitcoin. Deze waardes stijgen, terwijl het spaargeld op de bank zijn koopkracht verliest. Je kan steeds minder kopen voor één euro. Dit komt omdat het geldsysteem niet meer goed functioneert. Ja, euro’s, dollars zijn een ruilmiddel, een vaste rekeneenheid, maar sinds de goudstandaard begin jaren zeventig is losgelaten om de Vietnamoorlog mee te bekostigen, zit er geen rem meer op de geldcreatie en functioneert het niet meer als waardeopslag. De gouden standaard was een muntsysteem waarin het geld gekoppeld was aan een vast gewicht goud. In dit systeem kon er niet zomaar geld bijgedrukt worden. Geld bleef zo zijn waarde behouden.”

Geld steeds minder waard

Vrijwel direct na zijn besluit schrijft Ebbe zich in bij de Kamer van Koophandel om zijn bedrijf Wienholts Crypto Charting op te zetten. Hij kan zich niet vinden in het financiële systeem waarbinnen banken en de politiek het voor het zeggen hebben en crises bezweren met het probleem die ze zelf keer op keer veroorzaken. “Iedereen heeft het over hoe de economie ervoor staat, maar daarachter gaat een veel grotere financiële wereld schuil die ongezond is.” In zijn ogen is bitcoin een vervangend systeem dat beter is ingericht dan het huidige systeem. In het huidige financiële systeem spelen centrale banken en commerciële banken een grote rol. Door geldcreatie en doordat banken veel meer geld mogen uitlenen dan dat ze bezitten, neemt de schuldenlast alleen maar toe. De Europese Centrale Bank heeft de geldpers nog harder laten lopen dan voorheen voor de miljarden euro’s die in de steunmaatregelen voor de economie gaan. Uit het niets komt er geld naar mensen toe en de grote vraag is wie bepaalt nu wanneer het moment komt om op de uitknop te drukken? Want uit de historie is gebleken dat het creëren van geld leidt tot waardevermindering, wat uiteindelijk vele geldsystemen heeft doen omvallen.

Ebbe denkt dat de geldpers niet meer uitgezet zal worden. “Op school leert iedere student rekenen met jaarlijks een inflatie van 2 tot 3 procent. We leren gewoon te leven met geldontwaarding.Dit wil zeggen dat je na veertig jaar bijna 100% aan koopkracht hebt ingeleverd. Jonge mensen kunnen met hard werken hun salarissen niet meer opsparen.” Ebbe omschrijft dit als het grote financiële probleem van de wereld. “Je kan alle energie die je stopt in werk niet opslaan, bewaren of verplaatsen naar de toekomst. Dat kan wel met bitcoin. Bitcoin is een monetaire technologie, de bitcoin is het digitale goud tegen geldontwaarding, een technologie als tegenreactie op het huidige wereldwijde financiële systeem. Vooraf is berekend dat er maximaal 21 miljoen bitcoin zullen zijn en er worden nooit meer bitcoins gecreëerd (dit is vastgelegd in het bitcoin-protocol, red.). Deze digitale schaarste maakt het voor mij de ultieme belegging om mijn vermogen in op te bouwen, te beschermen en mee te nemen naar de toekomst”, legt de bevlogen ex-student uit.

Waarde blijven bezitten

“Nu we een paar maanden verder zijn, begrijpen mijn ouders me beter waarom ik mijn studie stopte en dit avontuur ben begonnen.” Ebbe kan zich heel goed verplaatsen in de denkwijze van de generatie van zijn ouders. Zij zijn groot gebracht met sparen en het krijgen van hoge rente. Vandaag de dag is dit niet meer zo. “De banken geven geen rente meer of er wordt negatieve rente in rekening gebracht. Daarbij kan je steeds minder kopen voor een euro. Spaarders zullen steeds langer moeten sparen om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen. Sparen zorgt ervoor dat je koopkracht achteruitgaat, terwijl de producten om je heen duurder worden. In je verdiende euro kan je waarde dus niet langer opslaan en zit er niets anders op dan hieruit te vluchten naar alles wat de overheid niet bij kan drukken. De een kan wel geld wegzetten, de ander kan dat niet. De een heeft wel financiële kennis, de ander niet. Zo worden de verschillen tussen arm en rijk groter en verdwijnt de middenklasse. Je kan waarde alleen verplaatsten naar de toekomst als iets waardevast is. De waardevastheid wordt bepaald door de schaarste en dat zijn bitcoin, goud, aandelen en huizen. Steeds meer bedrijven en mensen die geld weg kunnen zetten, investeerders dus, zien bitcoin als een beter alternatief voor sparen: waarde vasthouden, dus.”

De dagen brengt Ebbe door op zijn studentenkamer in Arnhem. Die heeft hij ingericht als een beursvloer met beeldschermen. Als een cryptohandelaar kijkt Ebbe over de schermen naar de koersen van bitcoin en alternatieve digitale ‘munteenheden’, de zogenaamde altcoins. Samen heten ze ‘cryptocurrencies’. Met behulp van technische analyse analyseert hij de markt en deze analyses deelt hij dagelijks op Instagram en Twitter (@Crypto_Charting).

“Om mijn analyses en beleggingen te blijven verbeteren, volg ik een onlinecursus met als doel gecertificeerd technisch analist te worden. Daarnaast heb ik mijn bedrijf opgezet om meer mensen te adviseren over bitcoin en cryptocurrencies.” Zijn posts op social media is een school niet onopgemerkt gebleven. Ze hebben hem gevraagd om gastlessen te geven. Bevriende groepen jongeren die een avondje over beleggen houden, zijn een doelgroep. “Steeds meer mensen en bedrijven zien in dat het geldsysteem niet houdbaar is en beschouwen bitcoin als serieus alternatief voor cash op de bank.  Hoe meer mensen bitcoin accepteren als toekomstig geld, hoe stabieler de geldwaarde wordt.” Zijn ouders zijn zich daar ook meer bewust van geworden.