[Bronckhorst]

Een vrije zaterdag opofferen om bij iemand die je niet kent te gaan klussen in huis of tuin. Dat is niet iets waar veel mensen voor warm lopen. Stichting Present (zie kader) slaagt er echter in om in steeds meer gemeenten in de Achterhoek mensen in beweging te krijgen om het wél te doen. Het geheim? “Het geeft je een voldaan gevoel”, zegt Hilde Colenbrander, projectcoördinator bij Present Bronckhorst.

Tekst: Walter Hobelman Foto’s: Roel Kleinpenning

Een beetje onwennig arriveert een deel van voetbalteam van SV Veldhoek 1 op een zonnige zaterdagmorgen in één van de Bronckhorster dorpskernen bij het huis van Jilly. Deze alleenstaande moeder heeft een dochter met het syndroom van Down. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Bronckhorst heeft zij een duofiets aan kunnen schaffen, maar daarbij kwam wel de voorwaarde dat de fiets in een schuurtje gestald moet worden. Het sociale netwerk van Jilly is niet groot en daarom diende de sociaal consulent van de gemeente een hulpvraag in bij Present. “En toen ging het snel”, vertelt ze. “In een paar weken tijd was alles geregeld, supergaaf!”

Participatie samenleving in de praktijk

De vijf voetballende vrijwilligers Ruben, Gerwin, Steven, Nathan en Danian zijn goed voorbereid en hebben zelf het nodige gereedschap meegenomen. De schuur is als bouwpakket gearriveerd en na bestudering van de bouwbeschrijving wordt voortvarend gestart met monteren. Om ruimte in de tuin te creëren, moet wel eerst de heg gesnoeid worden en ook dat klusje ‘doen de mannen wel even’. “Waarom we ons hebben aangemeld bij Present? We wilden wel eens iets doen aan teambuilding en wat is er dan mooier dan daarbij iemand anders uit de brand te kunnen helpen?”, zegt Nathan. “Dit is toch wat de overheid graag wil? Een participatiesamenleving?”, grapt zijn teammaat Gerwin. “Wij doen het de mensen vast voor.”

Het is voor Jilly best raar om zelf niets te hoeven doen dan zorgen voor koffie en koek. “Ik doe en regel het liefst alles altijd zelf, maar deze klus is te groot voor me. Dit zag ik niet zitten. Ik vind het heel bijzonder dat mensen die mij niet kennen me willen helpen. Dat doet me wel wat.”

Hilde is blij om te zien dat het contact tussen Jilly en het voetbalteam goed verloopt. “Ik denk dat hier zichtbaar wordt wat de kracht is van wat we bij Present willen bereiken. Mensen met elkaar in contact brengen. Hulpvragers, die soms geen of een heel klein sociaal netwerk hebben, laten merken dat er mensen zijn die om ze geven.”

Nobel gebaar

Een aantal kilometers verderop in een andere dorpskern wordt diezelfde zaterdag ook hard gewerkt. Een aantal medewerkers van het bedrijf Coffee Fresh uit Drempt gaan deze dag Conny helpen bij een aantal klussen in en om het huis. Conny is 68 jaar en kampt met een aantal fysieke problemen. “Mijn man is overleden, ik leef op pijnstillers en alles zelf doen, houdt een keer op”, concludeert ze met spijt in haar stem. “Ik was een doener, schrok nergens voor terug, kon ook alles, maar dat lukt nu niet meer.” Alle meubels in de kamer zijn naar buiten verplaatst en met vereende krachten worden de muren geverfd en het plafond gesausd. Rutger van Coffee Fresh legt uit waarom hij een zaterdag opoffert. “Het is een nobel gebaar om iemand anders te helpen. Ik hou dat mijn kinderen ook altijd voor en dan moet je dus ook zelf het goede voorbeeld geven. Zo erg is het toch niet om zo af en toe een zaterdag iets te doen voor een ander? Moet je kijken hoe blij Conny nu al is en we zijn nog lang niet klaar. Dat blije gezicht, daar doe ik het voor.”

Stof tot nadenken

Henk-Jan, eigenaar van Coffee Fresh, staat zich in het zweet te werken in de tuin. “Toen binnen ons bedrijf het idee werd geopperd om iets te doen voor Present is daar door veel medewerkers enthousiast op gereageerd. Dus hier staan we dan, iets doen dat niet ons dagelijks werk is, maar wel voldoening geeft.” Henk-Jan ziet deze klusdag ook niet echt als een opoffering. “Het is naoberplicht, anders niet. De manier waarop Present dat vorm geeft, vind ik geweldig. Het is een prachtig vangnet, buiten de overheid om, en het maakt veel mensen gelukkig.” Een medewerker die liever niet met voornaam in de krant wil, ziet nog een positief punt. “Iedereen leeft in een eigen bubbel. De een heeft het financieel beter dan een ander en vaak ga je om met mensen die hetzelfde leven leiden als jezelf. Nu zie je met eigen ogen dat het ook heel anders kan zijn en dat er mensen zijn die door omstandigheden op een hele andere manier moeten leven. Het verruimt je blik en geeft stof tot nadenken.”

Hilde hoort het allemaal met belangstelling aan, terwijl ze ondertussen ook nog even snel naar een bouwmarkt is geweest om nog wat extra gereedschap te halen voor de groep. “Dagen als deze, daar kan ik van genieten. Om met eigen ogen te zien dat hulpbieders en hulpvragers die elkaar nooit hebben gezien samen toch een mooie en nuttige dag kunnen hebben. We zijn blij dat steeds meer organisaties, verenigingen, kerken en bedrijven zich verbinden aan Present om een keer de handen uit de mouwen te steken. Je kan natuurlijk niet alles doen op één dag, maar mensen worden soms zó enthousiast dat ze na een klusdag teruggaan om klusjes af te maken en andere dingen te doen. En dat is voor onze hulpvragers, die vaak in eenzaamheid leven, bijzonder waardevol. Het feit dat men gezien wordt, dat betekent zóveel voor mensen. Ik vind het super om daarin een faciliterende rol te mogen vervullen.”

www.stichtingpresent.nl/achterhoek