[Achterhoek]

De Doetinchemse wethouder Henk Bulten (CU/SGP) is de nieuwe voorzitter van de stichting Achterhoek Toerisme (stAT). Hij volgt de Lochemse wethouder Eric-Jan de Haan op, die tussentijds zijn ambt heeft neergelegd. Bulten lijkt een logische opvolger omdat hij al sinds 2014 als penningmeester deel uitmaakt van het bestuur. Zelf vindt hij dat hij op een goed moment aantreedt: “Volgend jaar starten we met het opzetten van een nieuw vierjarig uitvoeringsprogramma. Dat proces kan ik nu volledig meemaken en zo bijdragen aan verbetering van de vrijetijdseconomie van de Achterhoek.”

Tekst: Henri Bruntink Foto: Gemeente Doetinchem

Henk Bulten is sinds 2014 wethouder van de gemeente Doetinchem en heeft ook daar toerisme en recreatie in zijn portefeuille. Achterhoek Toerisme is een samenwerkingsverband van elf gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. De betrokken wethouders ontmoeten elkaar regelmatig voor een portefeuillehoudersoverleg. De samenwerking richt zich vooral op verbinding en gezamenlijke marketing, maar ook het leren van elkaar en ondersteuning van ondernemers. In economisch opzicht gaat er 412 miljoen euro om in de sector. Het gaat om zo’n 3.000 banen.

Coördinatie

Achterhoek Toerisme werkt met een visiedocument met 2030 als horizon. In de uitvoeringsplannen worden concrete doelen uitgewerkt. Tussen 20 en 25 medewerkers werken dagelijks aan de uitvoering. Acht van de elf gemeenten hebben een eigen regiocoördinator. Bulten: “Zij zijn vooral in hun eigen gemeente actief, maar komen zeer regelmatig bij elkaar op het kantoor van Achterhoek Toerisme in Borculo. Uitwisseling van ervaring en het niet steeds opnieuw uitvinden van het wiel zijn belangrijk. Als je in de ene gemeente een activiteit wil organiseren, die ergens anders al eerder is gehouden, kun je daar je voordeel mee doen.”

Het letterlijk verbinden van de regio is eveneens een belangrijke component van het werk van Achterhoek Toerisme. Een mooi voorbeeld zijn de MTB-routes. Die zijn binnen de Achterhoek inmiddels voor een groot deel met elkaar verbonden. “Nu is het zaak om ons netwerk te verbinden met andere regio’s, zoals de Gelderse Vallei en de Veluwe. Dat zie ik als een uitgesproken taak voor de voorzitter en de directeur”, aldus Bulten. Niet voor niets heeft hij nagenoeg wekelijks overleg met directeur Manuel Hezeman. Ander voorbeeld van succesvolle verbindingen zijn het netwerk van wandel- en fietspaden en de Silo Art Toer langs beschilderde silo’s.

Vitaliteit

In de afgelopen periode is een vitaliteitsonderzoek gehouden onder ondernemers die actief zijn in de horeca en dagrecreatie. “Dit geeft inzicht in hoe de sector ervoor staat. Grotere ondernemingen redden zich vaak wel. Maar de kleinere ondernemers kunnen soms hulp gebruiken bij vaak heel individuele problemen. Neem een B&B die de belangstelling ziet tegenvallen. Dit kan het gevolg zijn van een geïsoleerde ligging. Bezoekers van de Achterhoek willen graag fietsen, maar dan moeten de afstanden wel te behappen zijn. Met elektrische fietsen lukt dat beter. Een laadpunt kan dus een relatief simpele oplossing zijn”, aldus de nieuwe voorzitter.

Het op peil houden van de verblijfsrecreatie en aanbodontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Verder is het onderscheidend vermogen van de regio van groot belang. “Onze bezoekers komen onder meer voor de natuur. Dat hebben we genoeg, maar daarin zijn we niet uniek. Daarnaast zoeken ze rust. Daarin zijn we al wat meer onderscheidend. Maar daarbij geldt dat je dus moet waken dat het niet té druk wordt. Neem de Veluwe als voorbeeld. Het is daarom zaak om te meten wat we qua aantallen bezoekers aankunnen. Kwaliteit en kwantiteit moeten in balans zijn”, aldus Bulten.

Kastelen

De Achterhoek is verder uniek als het gaat om de hoeveelheid landgoederen, kastelen en buitenplaatsen. “Uniek vooral ook door de hoeveelheid. Daar is volgens mij veel te winnen, want veel van deze plaatsen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Waar ze in familiebezit zijn, is dat vaak lastig te realiseren. Maar mogelijk kun je ze digitaal ontsluiten. Zodat bezoekers via een informatiebord en QR-code een digitale rondleiding kunnen oproepen. De ontsluiting van deze locaties lijkt me een uitstekend onderwerp voor het uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar.”

De ondersteuning van ondernemers en VVV-medewerkers staat hoog in het vaandel bij Bulten. Er zijn inmiddels zes VVV’s voorzien van een inspiratiecentrum waar bezoekers plaats en omgeving interactief kunnen verkennen. Daarbij is het van belang dat minimaal twintig procent van de informatie van buiten de gemeentegrenzen komt. De regiogedachte geldt ook hier. De ondersteuning voor de ondernemers en vrijwilligers van VVV’s is vaak heel praktisch van aard, zoals kennissessies over hoe je sociale media succesvol kunt inzetten. Of hoe je leert denken en kijken vanuit het perspectief van de bezoeker. Dat is bij de VVV overigens lang niet altijd alleen de toerist. Ook lokale en regionale bezoekers zijn vaak op zoek naar informatie.

Sectoren

Als het gaat om verbinding zijn ook ‘aanpalende sectoren’ interessant. Henk Bulten noemt de foodsector en ondernemers die zich bezighouden met tendens naar meer bewegen en gezond leven. En verder is duurzaamheid ook in de toeristische sector een belangrijke term geworden. Binnen de regio is een mobiliteitstafel actief, waarin gemeenten, Arriva en bedrijven samen kijken naar hoe je mensen gemakkelijk van A naar B laat komen. Te denken valt aan een QR-code die bezoekers die per trein, in bijvoorbeeld Doetinchem, aankomen van een elektrische huurfiets voorziet. Daarmee fietsen ze naar hun hotel. En de volgende dag naar een volgend hotel in bijvoorbeeld Winterswijk. Daar wordt de fiets dan weer opgehaald om te worden teruggebracht naar het startpunt.

Gevraagd naar zijn eigen ambitie als voorzitter zegt Bulten: “De Achterhoek leefbaar houden en mooier maken, samen met alle betrokkenen. Samen met Eric-Jan de Haan heb ik de afgelopen twee jaar, onder zijn voorzitterschap, kunnen werken aan het goed neerzetten van de organisatie. Nu is het tijd om te focussen op de inhoud.”

Kijk voor meer informatie op achterhoek.nl.