Misschien heb je onlangs wel het Kieskompas van Omroep Gelderland ingevuld. Een van de stellingen was: ‘Om natuurgebieden te beschermen, mogen mountainbikers worden geweerd’. Dit is een heel goed voorbeeld van het eenzijdige beeld dat wordt geschetst over mountainbikers. Want waarom gaat deze stelling niet over wandelaars met honden? Het is bewezen dat zij meer schade aan de natuur aanrichten dan mountainbikers.

Begrijp me goed, ik vind niet dat wandelaars met honden dan maar geweerd moeten worden. Mijn punt is juist dat de natuur voor iedereen is. Er wordt soms net gedaan alsof mountainbikers een nieuwe groep vormen, die we de toegang tot het bos zouden kunnen ontzeggen. Laat ik je uit de droom helpen: dat kan niet. En dat is ook helemaal niet nodig.

Als Achterhoek Toerisme zijn we betrokken bij de aanleg van een aantal mountainbikeroutes in de regio. Daarbij gaan we heel zorgvuldig te werk. Met als inzet: iedereen moet kunnen recreëren in de natuur, want dit draagt bij aan een vitale bevolking. Maar het is wel belangrijk dat die recreatie in goede banen wordt geleid, zodat de verschillende doelgroepen geen last van elkaar hebben en de natuur blijft gespaard.

In de media lees je regelmatig over ‘de tegenpartij’ die de aanleg van een mountainbikeroute wil voorkomen. Wat mij frustreert, is dat het vooral over ‘tegen zijn’ gaat en er is geen ruimte is voor een goede dialoog. Bijvoorbeeld omdat wandelaars last zouden hebben van de mountainbikers in het bos. Maar de nieuwe mountainbikeroutes verminderen deze overlast juist. Ze voorkomen namelijk dat mountainbikers hun eigen weg kiezen en je ze overal in het bos tegenkomt. Daarmee reguleren en scheiden we recreatieve stromen.

Ook natuurbescherming is een gehoord argument. Bij de aanleg van de routes houden we juist rekening met kwetsbare gebieden. Door de routes om die gebieden heen te leggen, vaak in de buurt van al bestaande paden, ontzien we de natuur. Bij het bepalen van het traject houden we rekening met zeldzame planten en verblijfplaatsen van dieren. Zo’n speciaal aangelegde route helpt dus om de natuur te sparen.

Want zorg voor de natuur is belangrijk, dat staat buiten kijf. Om kwetsbare natuur te beschermen, is het soms noodzakelijk om gebieden af te sluiten voor recreatie. Wat me zorgen baart, is dat het hierdoor op andere plekken alleen maar drukker wordt. Het is belangrijk om samen te bekijken hoe we daarmee omgaan. Ik hoop dat de media kans zien om een goede dialoog op te starten, in plaats van de verschillen uit te vergroten. Want eigenlijk zijn die verschillen helemaal niet zo groot: iedereen wil genieten van de prachtige natuur in onze regio en tegelijkertijd die natuur veiligstellen voor de toekomst.

Manuel Hezeman
Directeur Stichting Achterhoek Toerisme