[Doetinchem]
Voetbalclub De Graafschap zet steeds meer maatschappelijke activiteiten voor de regio op. Het G-team van spelers met een beperking is dit seizoen gestart. Een aantal nieuwe projecten staat in de steigers.

Tekst: Miriam Szalata Foto’s: Gerrit Kempers

Zomaar een vrijdagavond in oktober. Op sportpark De Bezelhorst is een bijzondere training begonnen. Het veld, waar gewoonlijk alléén het eerste elftal van De Graafschap mag oefenen, is deze avond het domein van het G-team van diezelfde club. Jongens en meiden met een beperking verbeteren onder leiding van hun trainer Boudewijn Inja en zijn assistent Eddy Scholten hun balbeheersing en passeerbewegingen. Ze bereiden zich voor op de wedstrijden in de Bijzondere Eredivisie, een landelijke competitie in toernooivorm, waar ze de strijd aangaan met G-teams van onder meer Ajax en FC Heerenveen.

“De Graafschap is enorm trots op het G-team”, zegt Mariska Bais, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Doetinchemse club. “Het is mooi om te zien hoeveel plezier de spelers hebben en hoe ze groeien, omdat ze voor De Graafschap mogen uitkomen. Eén van hen zei: ‘Ik werd nooit ergens voor gevraagd en nu zit bij De Graafschap.’ Ze horen helemaal bij de club. Ze dragen het clubtenue en reizen met de spelersbus naar de wedstrijden.”

De jongens en meisjes van het G-team komen uit verschillende plaatsen in de Achterhoek. “We hebben er bewust voor gekozen om de spelers te selecteren uit de hele regio en niet een bestaand G-team te adopteren zoals bij andere voetbalorganisaties. We willen alle kinderen in de regio de kans geven te vertellen dat ze gevraagd zijn”, zegt Bais.

Gezonde samenleving 

Het G-team is een van de nieuwe projecten waarmee De Graafschap wil uitdragen hart te hebben voor de regio. De club zet zich in voor een gezonde samenleving en waarin iedereen er toe doet en mee mag doen. Voor dit doel gaat De Graafschap samenwerkingen aan met andere organisaties, doet de club mee aan verschillende maatschappelijke projecten en wordt stadion De Vijverberg als huisvesting aangeboden. 

Mariska Bais, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen bij De Graafschap. Foto: Gerrit Kempers
Mariska Bais, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen bij De Graafschap. Foto: Gerrit Kempers

Dat is niet iets van de laatste tijd, benadrukt Bais. “Van nature deed de club al veel aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Zo hebben we al 25 jaar een relatie met Elver, de instelling in Nieuw-Wehl voor mensen met een beperking. Zij hebben hier een dagbesteding in het stadion. Ze doen aan onderhoud en veldbeheer en zorgen dat het hier netjes blijft. In de kantine ondersteunen ze bij de lunch voor de spelers en staf. We kennen ook al heel lang de Elverdag, waarop we allerlei activiteiten doen op de locatie van Elver.”

Met andere organisaties voor gehandicapten waren die contacten er tot voor kort niet, zegt ze, maar daarin is inmiddels verandering. “Naast Elver, is nu ook Estinea partner van De Graafschap. Via Achterhoek in Beweging hebben we ook contacten met andere zorgorganisaties. We willen ons regiobreed inzetten. De contacten zijn er. De uitwerking is iets wat zich moet gaan ontwikkelen.”

Kwetsbare kinderen

Al enige tijd vinden verschillende projecten onderdak bij De Graafschap. ‘Playing for success’ is er één van. Dat is een lesprogramma voor kwetsbare kinderen die moeilijk kunnen leren of in een lastige thuissituatie zitten. Bais: “Kinderen die wel een extra zetje kunnen gebruiken. Het stadion is voor hen een wow-omgeving. Ze komen hier een aantal weken naar toe en doen allerlei activiteiten om te leren krachtiger te worden.”

‘De Graafschap helpt scoren’ maakt ook al een jaar of tien gebruik van het stadion. Het programma richt zich op oudere kinderen – drop-outs en jongeren die op het verkeerde pad zijn gekomen. ‘Young and kids’ is een project bedoeld om jonge tienermoeders een veilige plek te bieden. In het cafégedeelte van de Businessclub komen ze bij elkaar om te praten en voor hulp. 

‘Voor kwetsbare kinderen is het stadion een wow-omgeving’

Behalve voor projecten wordt het stadion ook ingezet om mensen te verbinden. Begin dit jaar tekende De Graafschap een samenwerkingscontract met het werkgeversservicepunt om werkgevers en werkzoekenden te koppelen. Het doel is geschikte banen te vinden voor mensen die daarbij extra hulp kunnen gebruiken. De Graafschap heeft met de Businessclub een groot netwerk.

In het afgelopen jaar heeft De Graafschap zich nog meer verdiept in de vraag ‘Wat willen we betekenen voor de regio?’ en een visie ontwikkeld, vertelt Bais. “We willen niet alleen ad hoc werken. Nee, we willen ook langdurig voor de Achterhoekse samenleving iets betekenen. We zijn gaan nadenken over wat we kunnen doen, kijkend naar waar behoefte aan is. Nu zijn we op een punt beland waarop we aan projecten gaan meewerken.”

Dementerende ouderen

Eén van de nieuwe activiteiten waar begin 2020 mee wordt begonnen, is ‘Football memories’, dat in samenwerking met zorgorganisaties van de grond komt. “Het is een project voor mensen met – beginnende – dementie en voor eenzame ouderen. Met voetbalattributen als schoenen, bekers en shirts gaan deelnemers met elkaar in gesprek. Ze zitten in een sociale omgeving en ruiken weer het gras van De Vijverberg waar ze lang niet zijn geweest. Het maakt de herinneringen los.”

‘Ouderen ruiken het gras van De Vijverberg waar ze lang niet zijn geweest’

Begin volgend jaar doet De Graafschap ook mee aan het landelijke project ‘Scoor een boek’, om laaggeletterdheid of moeite met lezen te bestrijden. “Dit doen we in samenwerking met een aantal bibliotheken en basisscholen in de Achterhoek. We bereiken meer dan 750 deelnemende leerlingen uit de groepen 5/6. Lezen is bij jonge mensen niet meer zo vanzelfsprekend en dat kan gevolgen hebben. Voetbalorganisaties worden ingezet om jongeren aan het lezen te krijgen. Er is een heuse aftrap met een video waarin een speler van De Graafschap een oproep doet om te gaan lezen. Dan gaan de basisscholen ermee aan de slag. In het voorjaar eindigt het met een ‘fluitsignaal’, een sportieve afsluiting.”

Verder zijn er nog kleine activiteiten waarbij De Graafschap betrokken is en die voor verbindingen zorgen, en het plezier in sporten en een gezonde leefstijl onderstrepen.