[Silvolde/Sinderen/Ulft]


Rondje Oude IJsselstreek is een hardloopwedstrijd die komende 3 september de veertigste editie kent. Ooit begonnen rond Ulft en Gendringen, sinds de gemeentelijke herindeling is de route van deze estafetteloop sterk gewijzigd. De organisatoren Evert Soontiëns en Toon Masselink kijken terug én vooruit naar het hardloopevenement.

Tekst: Remko Alberink Foto: Roel Kleinpenning

Het is toeval, maar in het jaar dat atletiekvereniging Atletico’73 in Gendringen de 50e verjaardag viert, is het Rondje Oude IJsselstreek toe aan haar veertigste editie. “Het is een laagdrempelig hardloopevenement dat de hele dag duurt en in estafettevorm gelopen wordt”, legt Evert Soontiëns uit. “Dat soort wedstrijden zijn er niet zo heel veel meer in Nederland, de Batavierenrace tussen Nijmegen en Enschede is wel de bekendste. Bij Argo in Doetinchem kennen ze ook nog de 5×5 kilometer.”

De reden dat de organisatie nu al de publiciteit zoekt, is eigenlijk tweeledig: Ten eerste kost het vaak enige tijd om een ploeg te formeren en die voldoende getraind aan de start te brengen. Ten tweede streeft de organisatie ernaar om in dit jubileumjaar veertig ploegen aan de start te brengen. In het verleden waren dat er wel eens meer dan vijftig, maar dat was onder meer door de coronajaren flink teruggelopen. Het afgelopen jaar was er weer een groei naar meer dan twintig ploegen. Die lijn wordt hopelijk doorgetrokken.

Het eerste jaar na corona stond het voortbestaan van de estafetteloop wel even op het spel. “We hebben er goed over nagedacht of we nog wel door moeten gaan, gezien dat aantal teams. Het is namelijk best veel werk. Daartoe hebben we toch besloten, omdat we ervan overtuigd zijn dat het evenement te leuk is om teloor te laten gaan. Teams kunnen bestaan uit collega’s, familieleden, buurtgenoten, clubgenoten. Voor velen is de tijd die gelopen wordt ook niet het belangrijkst, maar is het vooral een gezellig sportevenement.”

Ooit zag de wedstrijd als Zevendorpenloop het levenslicht in de Achterhoek. “Maar door de gemeentelijke herindeling hebben we destijds het parcours verlegd. Door Varsseveld in de route op te nemen, hoopten we ook op wat meer belangstelling vanuit dat deel van de gemeente”, merkt Gendringenaar Masselink op.

Ploeg

Een team bestaat uit zeven hardlopers. “Waarbij er minimaal een man en een vrouw in het team zit, het zijn dus gemixte teams”, geeft Masselink aan, en hij vervolgt door te zeggen dat de wedstrijd onder de evenementen van Atletico’73 valt.

De route behelst een traject van 40,1 kilometer, met start en finish op de atletiekbaan van Atletico’73. De nu in Herwen woonachtige Soontiëns komt uit de Achterhoek en kent de regio erg goed: “We kennen zeven verschillende etappes, variërend van 4,5 tot 7 kilometer lengte. Deze worden door de lopers in het team verdeeld. Ieder neemt een etappe voor zijn of haar rekening. We starten gezamenlijk en kennen na het derde en zesde wisselpunt een herstart waardoor je niet een heel lang lint krijgt van deelnemers, maar het redelijk compact blijft. De tijden van de atleten worden per etappe gemeten en bij elkaar opgeteld.”

Dat betekent niet dat het bijvoorbeeld voor de eerste loper gedaan is na de etappe van Gendringen naar Silvolde. “Als een van de lopers actief is, moedigt de rest van het team aan, fietst mee, of rijdt vast naar het volgende finish- en startpunt”, verduidelijkt Masselink.

Duurzaam

Fietsen, dat is iets waar de organisatie deze editie vol op inzet, best gek voor een hardloopwedstrijd. “Als je het zo zegt wel”, glimlacht de organisator. “Naast een route voor de hardlopers hadden we ook al een route voor volgauto’s gemaakt. Die reed een deel van het team dan naar het volgende wisselpunt. Lang niet iedereen komt hier uit de buurt, dus je kunt wel nagaan dat dit nodig is, anders mis je op een gegeven moment een deel van een team op een bepaald wisselpunt omdat ze de weg niet konden vinden. Dit jaar hebben we ook een fietsroute gemaakt. We willen ploegen uitdagen om zonder volgauto deel te nemen en zich juist per fiets te verplaatsen. Dit is een poging van ons om met de tijd mee te gaan en ook duurzamer te worden.”

Dat betekent overigens niet dat de organisatie 200 huurfietsen bij de start klaar heeft staan op zondag 3 september. “Nee hoor, deelnemers nemen hun eigen fiets mee of regelen er een.”

www.rondjeoudeijsselstreek.nl