[Megchelen]

Als ze iets wil weten, stapt ze eropaf. Die ingebakken nieuwsgierigheid zorgde er mede voor dat de 17-jarige Fien Snelting uit Megchelen het komende jaar de nationale jeugddijkgraaf is. Ze geeft daarmee leiding aan een jeugdig team dat leeftijdgenoten informeert over klimaatverandering, droogte, schoon water en alle andere zaken waar waterschappen zich mee bezighouden.

Tekst: Gerard Menting Foto: Roel Kleinpenning

Hoewel ze midden in de tentamenweek zit – “Ja hoor, dat gaat wel goed’’ – vindt ze tijd voor een gesprek over de nieuwe functie, die haar inmiddels al op uiteenlopende plekken in het land bracht. Ze werd twee jaar geleden door waterschap Rijn en IJssel benaderd toen ze daar een bericht in de krant aantroffen over de jonge Megchelse, die in actie was gekomen tegen zwerfvuil.

Ergeren aan afval

“Daar ergerde ik mij al langer aan. In de bermen ligt zoveel afval, daar wilde ik wat aan doen. Ik heb een brief naar de burgemeester geschreven en een opruimactie opgezet. Op mijn school, het Almende College, en meerdere basisscholen heb ik presentaties gegeven.’’ Ze is niet bang om haar opvattingen over hoe we met het milieu en het klimaat omgaan te uiten. Ook onder medescholieren, als er afval op straat wordt gegooid. Dan kan ze van de fiets stappen en het oprapen om thuis bij het – uiteraard gescheiden – afval te doen. “Ik vind dat het echt niet kan om afval zo maar op straat te gooien.’’ Haar inzet heeft er toen wel toe geleid dat op de fietsroutes naar de Almende College in Silvolde waar ze in de examenklas van het vwo zit, vangnetten om afval in te gooien zijn geplaatst.

Waterschap Rijn en IJssel benaderde haar om jeugdbestuurder te worden, maar daarvoor moest Fien eerst uitzoeken wat een waterschap nu eigenlijk deed. “Daar wist ik niets van. Ik kwam erachter dat waterschappen een belangrijke rol spelen op het gebied van water en klimaatverandering. Het leek me superleuk om daar meer over te weten en om er over te vertellen hoe belangrijk dat is.’’

Het jeugdbestuur van de Unie van Waterschappen bestaat uit jongeren tussen 12 en 18 jaar die de 21 waterschappen vertegenwoordigen. Jaarlijks kiezen ze een van hen tot jeugddijkgraaf. Fien volgt de Brabantse Julia Goets op. Dat gebeurt officieel dinsdag 20 december. In haar plannen om jongeren meer te betrekken en informatie te geven over de rol van waterschappen als het om klimaatverandering en waterbeheer gaat, spelen sociale media een belangrijke rol. Ze is al te zien in uitlegfilmpjes en speelde recent als nieuwe jeugddijkgraaf een rol in een documentaire die op het congres van het Nationaal Deltaprogramma werd vertoond. Daarvoor bezocht ze onder meer de aanleg van een opvangbekken in Haarlem. “Dat maakt dit zo leuk. Je gaat ergens naartoe en leert nieuwe dingen.’’

Kijken hoe iets werkt

Dat enthousiasme komt moeder Reny bekend voor. “Zo was ze altijd al, van kleins af aan. Een van haar idealen is om presentatrice van Het Klokhuis te worden. Overal naartoe gaan om te kijken hoe iets werkt en in elkaar zit en daar filmpjes van maken.’’

De waterschappen willen de jongere generatie graag bereiken omdat besluiten die worden genomen juist voor hun toekomst belangrijk zijn. “Wij proberen ook de stem van die generatie te zijn. Klimaatverandering en hoe je daar mee omgaat wordt steeds belangrijker. Misschien zijn er nieuwe ideeën nodig, daar kunnen wij een rol in hebben.’’ Ze wil een lespakket ontwikkelen waarmee zij en de andere jeugdbestuurders langs scholen kunnen gaan. “Laat jongeren komen met out-of-the-box-ideeën over klimaatverandering. Ik wil ze graag bewust maken van wat er speelt en wat ze zelf kunnen doen.’’

Dat laatste is zeker van toepassing bij een andere taak van het waterschap, het zuiveren van rioolwater. Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door geen dingen door het riool te spoelen die er niet horen, zoals medicijnen. Die zijn later moeilijk uit het rioolwater te verwijderen. “En wat doe je met een vette koekenpan?’’, legt Fien een andere alledaagse kwestie voor. “Als je die afspoelt, gaat het vet het riool in. Haal dat er eerst af met een doekje’’, tipt ze. “Voorkomen is beter, maar om dat bewustzijn te creëren bij mensen is het lastige.’’

Passie voor muziek

Ze heeft zichzelf nog een aardige klus bezorgd door in het eindexamenjaar als profielwerkstuk een muziekvoorstelling op te voeren. “Het is een soort kerstverhaal met een boodschap, met live muziek. Daar heb ik eerst allerlei mensen voor geïnterviewd. De voorstelling en de evaluatie daarvan is mijn profielwerkstuk. Daar werd eerst wel wat raar tegenaan gekeken maar ik kreeg daar toestemming voor’’, zegt ze lachend.

Muziek is haar grote passie en daar ziet ze ook haar toekomst. Ze drumt en heeft zichzelf ook piano en gitaar geleerd. Op de muziekschool speelt ze in twee bands en ze treedt ook met jongere broer Ben op als duo Gewoon Ben & Fien. Na het examen hoopt ze op het conservatorium toegelaten te worden voor de studie docent muziek.

Hoewel ze al eens een tentamen moest inhalen omdat ze voor het waterschap op pad was, ligt de focus nu even op school. “Ik merk wel dat ik een tikje harder moet werken maar dat is goed. Niks doen kan ik toch niet.’’