Tekst: Gerard Menting Foto: Melisa Verheijen

[Doetinchem]

Natuurorganisaties moeten nadenken of de natuurgebieden zoals we die kennen overeind kunnen blijven nu het klimaat aan het veranderen is. “Je kunt met deze veranderingen in ons gebied bepaalde natuur toch niet handhaven. Speel erop in, pas je al aan.”

Dat pleidooi houdt Hein Pieper, dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. Het gaat bijvoorbeeld om natte natuur, die afhankelijk is van grondwaterstanden. ”Kunnen we daar aan vast blijven houden?” Vervangen van naaldbossen door loofbossen, die jaarrond minder water verdampen, is ook een mogelijke aanpassing.

“We moeten misschien wel afscheid nemen van het watersysteem en de natuur zoals we die tot nu toe kennen, als we willen inspelen op de droogte. De extreme droogte kunnen we niet tegenhouden, maar we kunnen wel samen de effecten in de regio verzachten.”

Voor het waterschap zit de aanpassing in een ander watersysteem, dat er niet alleen op gericht is om water af te voeren, maar óók om water vast te houden.

Zie ook: Piekbuien en droogte, wen er maar aan