[Doetinchem ]

Een jongere die al in een vroeg stadium wordt gekoppeld aan een Achterhoeks bedrijf, zal – ook al studeert hij of zij elders – veel minder snel definitief wegtrekken uit deze regio. Dat stelt de Doetinchemse Manon Ruardij, die zich sterk maakt om hiervoor een intensievere samenwerking tussen gemeenten, scholen en bedrijven op te zetten.

Tekst en Foto: Luuk Stam

Carmen Uffing (20) uit Doetinchem is eerstejaars studente Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze wil zich specialiseren in de jeugdhulp, precies de sector waarin Manon Ruardij actief is. “Als ik Carmen bindt aan mijn bedrijf, ben ik ervan overtuigd dat zij hier in de Achterhoek blijft, ook al studeert ze nu in Nijmegen.”

Ruardij is eigenaresse van de bedrijven Studiescool en Strakwark. Met het ene Doetinchemse bedrijf biedt ze huiswerkbegeleiding en bijlessen. Het tweede is erop gericht om jongeren die buiten de boot vallen of dreigen te vallen aan een baan te helpen. Met Strakwark begeleidt ze jongeren tot op de werkvloer. “We nemen ze aan de hand en doen het samen”, legt ze uit.

Deze manier van werken ontlast de werkgevers. “Want die hoeven zelf niet te begeleiden”, verklaart Ruardij. “Als blijkt dat de jongere het oppakt, laten wij het los. We zorgen ervoor dat er een klik ontstaat met iemand in het bedrijf, een soort maatje die de verdere coaching op zich neemt. Dat kan ook een oud-werknemer zijn, die is afgekeurd voor het reguliere werk, maar het nog wel heel mooi vindt om zo’n taak op te pakken.”

Het werk dat ze met Strakwark doet, zou Ruardij graag breder uitrollen tot een regionaal project. In haar werk staat ze vaak midden tussen de verschillende partijen in; jongeren, gemeenten, scholen en bedrijven. Zij hoort overal de verhalen van wegtrekkende jongeren en de roep om goed personeel. En ze ziet met eigen ogen dat er mogelijkheden liggen om de leegloop van jong talent in de Achterhoek tegen te gaan. Precies daarvoor maakt ze zich nu sterk. “Laten we bij elkaar gaan zitten, problemen vaststellen, expertises in elkaar schuiven.”

Samenwerking

Ruardij is ervan overtuigd dat met samenwerking het schijnbaar onmogelijke mogelijk kan worden, maar loopt als commerciële organisatie vaak tegen muren aan. “Ik hoor vaak: je bent ondernemer, zoek het uit, doe het zelf”, vertelt ze. “Ook met het project dat we nu op willen starten. En dus moeten wij ervoor zorgen dat we hier zó goed in worden dat een gemeente hierin op een gegeven moment met ons mee wil.”

Ze heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken, want ook met Studiescool groeide ze uit tot een serieuze partner. Zo slaagde ze er met haar programma in om een vmbo-leerling die vast was gelopen en niet meer naar school ging toch zijn diploma te laten halen. “Inmiddels nemen scholen en gemeenten contact met ons op in plaats van wij met hen.”

Zelfvertrouwen

De nu 20-jarige Carmen Uffing kwam in eerste instantie bij Ruardij binnen omdat ze klaar was met de havo en niet goed wist wat ze verder moest gaan doen. “Ik liep vast”, blikt Uffing zelf terug. “Mijn zelfvertrouwen was gedaald. Bij Manon ging ik aan de slag met vragen als; wat kan ik nou eigenlijk? Waar liggen mijn kwaliteiten en waar krijg ik energie van? Op basis daarvan heb ik uiteindelijk een studie kunnen kiezen die bij mij past.”

‘Als ik Carmen bind aan mijn bedrijf, ben ik ervan overtuigd dat zij in de Achterhoek blijft.’

Uffing werkt naast haar studie inmiddels meerdere keren per week voor Studiescool en Strakwark. Ruardij heeft haar al een baanaanbod gedaan, want ze benadrukt graag dat ze dit jonge talent wil behouden. “Natuurlijk is het mooi dat jongeren uitvliegen om een opleiding te doen”, stelt ze. “Hier in de regio zitten immers geen hbo-scholen of universiteiten. Maar je zult je als Achterhoek wel moeten profileren.”

Talenten

Ook voor jongeren die meer moeite hebben om op de uitgestippelde route mee te komen, ziet ze veel kansen. “Deze jongeren voelen zich vaak niet begrepen en niet gehoord waardoor ze zich steeds meer van een negatieve kant laten zien. Als je die jongeren begeleidt en het gevoel geeft dat ze er mogen zijn, komen talenten tot uiting. Daar kunnen een heleboel scholen en bedrijven heel veel baat bij hebben.”

Het project dat zij op wil zetten, sluit aan op bestaande initiatieven. Er is al het in 2018 door verschillende gemeenten opgezette Actieplan Achterhoekse Jongeren, dat als doel heeft dat alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar in 2020 naar school gaan, werk hebben of een andere betekenisvolle invulling van hun dag hebben.

Ook de Achterhoekse Talententuin is zeer actief op dit vlak. Zij koppelen jong talent aan regionale bedrijven. Het past precies in het straatje van Ruardij, die er wel voor pleit om die matches niet pas bij een stage of afstudeeropdracht, maar zo vroeg mogelijk te realiseren. “Gesprekken hiervoor moeten we samen tot stand brengen. Dit is niet de taak van alleen een gemeente, alleen een school of alleen een bedrijf. Dit is een taak van ons allemaal.”