[Persbericht]

Solarpark De Kwekerij in Hengelo is op het gebied van biodiversiteit een voorbeeld voor de rest van het land. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, naar de biodiversiteit op zonneparken komt De Kwekerij als beste uit de test.

Weinig aandacht voor biodiversiteit
Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan een voordeel zijn voor de natuurwaarden in het gebied, omdat mest en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter: slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit. De Kwekerij is hier een van.

Hoogste biodiversiteit
Solarpark De Kwekerij in Hengelo gooide hoge ogen: van de 25 onderzochte parken was de biodiversiteit bij dit zonnepark het hoogst. Bij een eerder onderzoek van Wageningen Universiteit werden er maar liefst 118 verschillende plantensoorten geteld. Bij veel parken staan de zonnepanelen te dicht op elkaar en ook het onderhoud is vaak onvoldoende.

Inspiratiebron
Solarpark De Kwekerij is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland. Er is niet alleen gekozen voor zoveel mogelijk zonnepanelen, maar gezocht naar een balans tussen duurzame energie opwek en biodiversiteit. Daarmee is solarpark De Kwekerij een mooi natuurpark en een aanwinst voor de omgeving. Het solarpark heeft veel landelijke belangstelling en wordt in (vak)bladen vaak als goed voorbeeld genoemd. Regelmatig bezoeken groepen van gemeenten, provincies en organisaties het solarpark voor een rondleiding en om inspiratie op te doen.