Sport om krachten te bundelen en mensen te verbinden

[DOETINCHEM]
De acht Achterhoekse gemeenten startten in 2016 gezamenlijk het platform Achterhoek in Beweging. Pascal Kamperman werd in 2017 vanuit de voetbalbond KNVB aangesteld als projectleider. In die rol was Kamperman al betrokken bij diverse nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen. Maar wat is en doet Achterhoek in Beweging nu eigenlijk?

Tekst: Natasja Scheerder Foto’s: Roel Kleinpenning, Eric Verhoeven

Het doel van Achterhoek in Beweging is om sporten en bewegen in te zetten als middel om een samenleving te creëren, waarin iedereen meekan doen en gezond blijft, legt Pascal Kamperman uit. “Dat doen we door de krachten te bundelen in een platform met partners in de zorg, het onderwijs, bedrijfsleven, de overheid, cultuur en sport. Daarbij zijn naast de gemeenten onder andere De Graafschap, Rabobank, Menzis, de provincie Gelderland en het ministerie van VWS betrokken.”

Zo werden er in samenwerking met lokale en regionale sportaanbieders de afgelopen jaren al diverse nieuwe initiatieven op het gebied van sport, bewegen en een gezonde leefstijl opgezet. Bij veel van die initiatieven was Achterhoek in Beweging vooral op de achtergrond betrokken. Het platform is daarom ook nauwelijks bekend bij het grote publiek.

‘Een samenleving creëren, waarin iedereen mee kan doen en gezond blijft’

“Het is ook niet onze ambitie om Achterhoek in Beweging bij de burger bekend te maken”, zegt Kamperman. “Wat wij willen, is een innovatief, dynamisch platform creëren, waarbij initiatieven die worden gedragen door de gemeenschap, een podium krijgen. Wij adviseren, verbinden en begeleiden, maar de uitvoering ligt vaak bij de club of organisatie zelf. Wij zijn dan de procesbegeleider, die de gesprekken voert met aanbieders en kijkt waar de kansen en mogelijkheden liggen.”

Pascal Kamperman. Foto: Eric Verhoeven

Als voorbeeld noemt Kamperman de open clubs en vitale sportparken. In de Achterhoek hebben of krijgen inmiddels tien tot twaalf sportverenigingen een open clubkarakter. Bij de ene vereniging staat dat nog in de kinderschoenen, bij de ander is de open club al volop in bedrijf. “Verenigingen en sportparken zijn bij een open club veel meer een ontmoetingsplaats in de kern, buurt of wijk. Daarbij wordt er samengewerkt met andere verenigingen en sportparken.”

Unieke Spelen 2019 in Aalten. Foto Roel Kleinpenning

Als ‘good practical’ in de regio noemt Kamperman sportvereniging DZC’68 uit Doetinchem. “Zij heeft het helemaal zelfstandig gedaan. Verder is of was Achterhoek in Beweging onder andere procesbegeleider op sportpark IJsselweide in Gendringen en Jaspers in Winterswijk, bij VIOS Beltrum, Longa’30 in Lichtenvoorde en Sportpark Zuid Aalten.

‘De eerste regionale Unieke Spelen in de Achterhoek werkten als een soort vliegwiel’

Op de meeste sportparken vindt ook het hybride leren van het Graafschap College plaats, waarbij leerlingen sport en bewegen theorie- en praktijklessen op locatie krijgen.”

Eén van de initiatieven waarbij Achterhoek in Beweging zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering, is Uniek Sporten. Het doel van Uniek Sporten is om mensen met een beperking ook te laten meedoen en obstakels voor ze weg te nemen. Dat doet Achterhoek in Beweging door via een regionaal loket vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

“Als een kind met een beperking bijvoorbeeld wil basketballen, kijken wij waar hij terecht kan”, vertelt Kamperman.“In eerste instantie hebben we de infrastructuur in de regio in kaart gebracht. Toen we begonnen in 2018 was er een 25-tal sportaanbieders voor mensen met een beperking, nu zijn dat er ruim vijftig. Daarbij hebben de eerste regionale Unieke Spelen in de Achterhoek, die we in juni hebben gehouden, als een soort vliegwiel gewerkt. Daar deden 250 unieke sporters aan mee.”

Een ander initiatief van Achterhoek in Beweging is het programma Vitaal Ouder worden. Daarbij werkt het platform samen met betaald voetbalorganisatie De Graafschap, Menzis, de Rabobank en het Nationaal Ouderenfonds. Gezamenlijk zetten ze zich onder andere in om walking football meer op de kaart te zetten in de regio.

“Voetbalverenigingen die binnen hun club Walking Football willen opzetten, kunnen zich bij ons melden”, zegt Kamperman. “Wij stellen dan een procesbegeleider en een trainer voor twaalf weken beschikbaar.

In mei hebben we samen bovendien een OldStars Walking Football-meeting georganiseerd op stadion De Vijverberg in Doetinchem.
Inmiddels heeft het Nationaal Ouderenfonds ons gevraagd OldStars sportbreed op te zetten. Daarmee gaan we in oktober van start in sporten als tennis, handbal en hockey. Het gaat hierbij niet alleen om verantwoord bewegen, maar ook om ontmoeten.”

Presentatie Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030. Foto: Roel Kleinpenning

De komende jaren zet Achterhoek in Beweging zich ook in om grote sportevenementen naar de regio te halen. Daarvoor werkt het platform samen met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. “Op dit moment zijn we in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen hoe we samen sportevenementen naar Gelderland kunnen halen.

Zo vinden in 2022 de opening en finales van het WK vrouwenvolleybal in het Arnhemse Gelredome plaats. We kijken nu hoe we hier met site events op in kunnen haken.”