[Persbericht]

Tot en met 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek. Dat gebeurt via https://achterhoek.swipocratie.nl.

In slechts 3 minuten kunnen inwoners ‘swipend’ aangeven welke keuzes ze zouden maken in de verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. De peiling wordt gehouden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek.

De 8 Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel zijn daarvoor gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk. De resultaten worden meegenomen in de eerste versie, de RES 1.0. Die wordt in het najaar ter besluitvorming aan de volksvertegenwoordigers voorgelegd.

Waarom een online peiling?

Het motto waarmee aan de RES Achterhoek wordt gewerkt is ‘Samen d’ran’. Zoveel mogelijk belanghebbenden krijgen de gelegenheid om mee te praten en mee te denken over een duurzame omgeving. Dat kan tijdens de diverse (online) bijeenkomsten én van 1 t/m 21 maart 2021 via een grootschalige online peiling, ook wel Swipocratie genoemd.

Er is bewust gekozen voor deze peilingtool. Inwoners kunnen zo op een snelle, makkelijke, anonieme en visuele manier hun mening geven, terwijl ze dat anders misschien niet zo snel zouden doen. Naast het swipen kunnen deelnemers ook aanvullende informatie meegeven en zich abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijven ze ook na het swipen betrokken.

Meedoen kan tot en met zondag 21 maart via https://achterhoek.swipocratie.nl.

JongRES Achterhoek

JongRES is de belangenvertegenwoordiging van Achterhoekse jongeren en is nauw betrokken bij de organisatie van de Swipocratie. Zij staat overigens los van de RES. JongRES Achterhoek heeft als doel om de jongere generatie actiever te betrekken bij een duurzame omgeving. Vooral omdat zij en hun toekomstige (klein)kinderen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zullen ondervinden als er te weinig gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen.

Om deze reden zit er een leeftijdsvraag in de peiling met een grens van 35 jaar. Zo krijgt JongRES meer inzicht in wat er onder de jongere generatie leeft. Daarnaast is het voor deelnemers mogelijk om na het invullen van de peiling contact te zoeken met JongRES Achterhoek.